Onze planeet: harmonie met de natuur

Wij willen helpen onze natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren door harmonie te creëren met de natuur en ons milieu te beschermen voor de volgende generatie. Wij minimaliseren onze impact op het milieu gedurende de gehele levenscyclus van het product: inkoop, productie, verpakking, distributie, verkoop en recycling en beheer van afval na consumptie.

icon water

Water

behoud, herstel en vermindering

icon climate

Klimaatverandering

ermindering van onze koolstofvoetafdruk in onze gehele waardeketen

icon packaging

Verpakking

alleen gebruiken wat nodig is en ontwerpen voor hergebruik

Images website (8)

Duurzaamheid staat centraal in de bedrijfscultuur van Suntory

Ons sterk geloof in Growing for Good betekent dat wij zullen blijven samenwerken om ons milieu te verbeteren

Laura Schacht – Manager Sustainability and External Communications,
Suntory Beverage & Food Europe

sbfeecm planet water

Water respecteren

Water speelt een rol in alles wat wij als bedrijf doen. Het beschermen van deze waardevolle hulpbron voor de toekomstige generaties is een belangrijk onderdeel van onze belofte Mizu To Ikiru. Om die belofte waar te maken, innoveren wij voortdurend om duurzame praktijken voor waterbeheer te ontwikkelen.

Om onze doelstelling te bereiken om de hoeveelheid water in onze productiefabrieken met 15% te verminderen tegen 2030, implementeren wij een aantal initiatieven om het water in onze fabrieken te verminderen en hergebruiken. Ook delen wij intern goede praktijken om de efficiëntie van ons watergebruik te vergroten.

Uitstoot verminderen

Wij zetten ons in om de klimaatverandering aan te pakken door onze uitstoot van broeikasgassen in onze hele waardeketen te verminderen. Wij hebben duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde doelen gesteld om de uitstoot van zowel onze fabrieken als onze toeleveringsketen te verminderen, met als doel om tegen 2050 een nul uitstoot van kooldioxide te hebben. Wij houden jaarlijks onze koolstofvoetafdruk bij om onze vooruitgang ten opzichte van die doelen te meten en om transparant te zijn in onze rapportage.

sbfeecm planet emisiones

50% minder uitstoot van broeikasgassen:

van de productie (doel 1+2) tegen 2030 vs. 2019

30% minder uitstoot van broeikasgassen


van onze waardeketen (doel 3) tegen 2030 vs. 2019

Nul uitstoot van broeikasgassen

netto nul tegen 2050

sbfeecm planet packaging

Minder en duurzamere verpakking

Onze wereldwijde ambitie als bedrijf is om tegen 2030 alleen nog maar 100% duurzame plastic flessen te gebruiken. Simpel gezegd betekent dit dat wij geen plastic flessen meer zullen gebruiken die zijn gemaakt van plastic dat afgeleid is van fossiele brandstoffen. Om dat te bereiken, hebben wij ons tot doel gesteld om tegen 2025 50% gerecycleerd plastic te gebruiken in al onze flessen, en tegen 2030 zullen wij alleen nog maar gerecycleerd plastic gebruiken. Sommige van onze merken gebruiken al verpakkingen die gemaakt zijn van 100% gerecycleerd plastic (rPET), zoals Ribena en May Tea.

Wij ontwerpen onze producten met het oog op circulariteit en zorgen ervoor dat 100% van onze verpakking recyclebaar is tegen 2025 of eerder. Wij willen ook dat zoveel mogelijk verpakkingen van onze dranken worden ingezameld en gerecycled. Daarom geven wij onze volledige steun aan doeltreffende statiegeldregelingen of de beste alternatieven op dat gebied.


Duurzame flessen

100% van de flessen gemaakt van gerecycled materiaal tegen 2030 met 50% rPET-gehalte tegen 2025

Recycleerbare verpakking


100% recyclebare verpakking tegen 2025 of eerder

Minder afval

Wij willen dat onze productiefaciliteiten geen afval meer naar het stort brengen, als onderdeel van onze ambitie om afval in de hele waardeketen te elimineren door de principes van de circulaire economie toe te passen. Onze inspanningen om de hoeveelheid gerecyclede en recyclebare materialen in onze flessen en verpakkingen te vergroten, dragen ook bij aan die doelstelling.

Het verminderen van voedselafval van onze productie is een andere van onze doelstellingen. Zo sturen wij bijvoorbeeld overtollige producten naar voedselbanken en verenigingen om kwetsbare mensen in nood te helpen.

Caribbean team

Nul afval

Nul afval naar het stort in onze productiefaciliteiten

50% minder voedselafval

50% minder voedselafval bij de productie tegen 2030

sbff sustainability products less sugar

Duurzaam inkopen

De klimaatverandering en niet-duurzame landbouwmethoden zijn schadelijk voor ons milieu en hebben een impact op de biodiversiteit. Als bedrijf dat nauw samenwerkt met boeren en leveranciers voor het fruit voor onze frisdrankmerken, willen wij een positieve invloed hebben. Wij ontwikkelen biodiversiteitsplannen, werken samen met lokale leveranciers en ontwikkelen duurzaamheids- en milieurichtlijnen voor onze toeleveringsketen om het water- en energiegebruik te verbeteren en onze koolstofvoetafdruk te minimaliseren.